Üyelik

* Üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru belgelerinin ıslak imzalı olarak dernek yönetim kuruluna ulaştırılması gerekmektedir.

Dekont
Üyelik Başvuru Formu (İmzalı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Üyelik Başvuru Formunu Buradan İndirebilirsiniz.

Derneğe Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda araştırmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiyede yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi bakımdan nemli destek sağlamış ebeler ve ebelik eğitiminde bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Uzm. Ebe Ayşegül KURT

Adres: Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, 2. kat Doğum Salonu Birimi

Atatürk Mah. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:42-44  PK:35390 Buca/İZMİR

Üyelik İçin Gerekli Evraklar

Online üyeliğe engel olmamakla birlikte online üyelikten sonra gerekli olacaktır

  1. Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE) Üyelik Başvuru Formu (Buradan İndirebilirsiniz)
  2. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Aslı)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. İlk kayıt ücreti 10 TL (Tek sefere mahsus alınacaktır)
  5. Yıllık üyelik aidatı 30 TL nin ilgili banka hesabına (Ad-Soyad bilgileri ile) yatırıldığını gösterir banka dekontu.