Komisyonlar

EBEARGE KOMİSYONLAR (2018-2021)

Komisyon AdıBaşkan ve ÜyelerÇalışma Alanları
ARAŞTIRMA KOMİSYONUBaşkan: Yeliz ÇAKIR KOÇAK Üyeler:–     Komisyonun çalışma alanı olan araştırma etkinlikleri; araştırma ekibinin oluşturulması, araştırma planlama, etik kurul ve kurum izinlerini alma, uygulama, çözümleme, raporlandırma ve yayınlama faaliyetlerini kapsamaktadır. –     Araştırma sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşır. –     Komisyon en az 6 üyeden oluşur. –     Komisyon üyeleri araştırma faaliyetlerini planlar ve yürütülmesini koordine eder. –     Komisyonun gerçekleştirmeyi planladığı araştırmalara, komisyon üyelerinin uygun görmesi durumunda dernek üyesi olan ya da olmayan dış katılımcı eklenebilir. –     Ebelik eğitimi ile ilgili alanlarda yapılmış araştırma ve çalışmaları toplayarak üyelerinin ve tüm ebelerin kullanabileceği şekilde paylaşır. Not: Dernek yönetim kurulu üyelerinin ve oluşturulacak komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda komisyon çalışma alanları tekrar düzenlenebilir.
DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONUBaşkan: Zekiye KARAÇAM               Üyeler:–     Düzenlenmektedir                
EĞİTİM KOMİSYONUBaşkan: Hafize ÖZTÜRK CAN Üyeler: Nursen BOLSOYKomisyon Dernek tüzüğünde yer alan ( madde 2) derneğin kuruluş amacına hizmet etmek için çalışır. Eğitim Komisyonunca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,  Dernek tüzüğünde yer alan bu maddelere ek olarak; Ebelik mesleğinin bilgi gücünü yaymak amacı ile eğitim faaliyetleri düzenler.Ebelik ve ebelik uygulama alanları, ebelik sorumluluk alanlarına giren konularda bilimsel faaliyetler düzenler.Ebelik eğitimi ile ilgili projeler hazırlar, projelere görev alır.Ebelik Eğitimi ile ilgili konularda görüş bildirir. Ebelikle ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, faaliyetlerine katılır, görüş bildirir.
ÜYELİK KOMİSYONUBaşkan: Selda İLDAN ÇALIM Üyeler:– Üye Kayıt Defterinden sorumludur: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere kaydeder. –     Üyelik için başvuran adayların başvuru evraklarının kontrol eder, başvuru evrakları tamamlananları yönetim kuruluna sunar. –     Üyeliği dernek yönetim kurulu tarafından kabul edilenlere, üyeliğinin kabul edildiğine dair bilgi maili gönderir. –     Üyeliklerin güncellenmesi ile ilgili işlemleri, aidatları takip eder. Güncelleme işlemleri için üyelerle iletişim kurar. Üyeliği güncellenenlere bilgi maili gönderir. –     Üyelerle ilgili bilgilerin gizliliğini korur. –     Dernek hakkında bilgi almak isteyen adaylara derneğin tüzük ve iç işleyişi hakkında bilgi vermek, derneğe yeni üyeler kazandırmak için çalışmalar yapar. Not: Dernek yönetim kurulu üyelerinin ve oluşturulacak komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda komisyon çalışma alanları tekrar düzenlenebilir.
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONUBaşkan: Ummahan YÜCEL Üyeler:–     Komisyonun çalışma alanı olan sosyal etkinlikler; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri kapsamaktadır. –     Komisyon en az 6 üyeden oluşur. –     Sosyal etkinliklerde farklı ebelik grupları ve öğrenciler ile çalışır. –     Faaliyet alanları; Derneğin sosyal etkinliklerini planlar, yürütülmesini koordine eder. Sosyal ve kültürel amaçlı geziler düzenler. Ebeler günü/haftasında sosyal etkinlikler düzenler veya farklı kurumların düzenleyeceği etkinliklerde işbirliği yapar. Dernek üyeleri ve/veya ebelik öğrencileri, ebelerin, ebelik bölümü akademisyenlerinin ve meslekle ilişkili grupların iletişim ve sosyal paylaşımlarını sağlamaya yönelik sosyal etkinlikler düzenler. Sosyal etkinlikleri düzenlemek için gerekli finansmanı sağlamak için çalışmalar yapabilir. Lisans ve lisansüstü ebelik öğrencilerinin mesleki aidiyet ve kariyer gelişimi için sosyal etkinlikler düzenler. Derneğin sosyal etkinlikleri katkı sağlayan kişilerin motivasyonlarını sağlamak ve teşekkür etmek amacı ile Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi verir. Not: Dernek yönetim kurulu üyelerinin ve oluşturulacak komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda komisyon çalışma alanları tekrar düzenlenebilir.
WEB KOMİSYONUBaşkan: Bihter AKIN                Ayşegül KURT Üyeler:Sitede yayınlanacak bilgilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve genel ahlâk kurallarına uygun olmasını,Sitede derneğin tanıtımının, dernekle ilgili çeşitli faaliyetlerin zamanında ve güncel bir şekilde yer almasını,Derneğe üye olmak için gerekli dokümanların güncel bir şekilde yer almasını,Sitede ebelikle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik dernek yönetim kurulu tarafından faydalı olabileceği düşünülen her türlü eğitim ve kurs faaliyetlerinin duyurulmasını,Site kapsamında yer alan bilgilerin Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde yayımlanmasını,İçeriğin sürekli güncellenmesini sağlamaktır.Buna göre;  tüm bu faaliyetler sırasında 31 Mart 2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘Dernekler Yönetmeliği’ne uyulması gerekmektedir.Dernek web sayfası ve sosyal medya hesaplarının (Facebook, Instagram, Twitter) açılması, düzenlenmesi, gizlilik-güvenlik ayarları ve takibinin yapılması (açık grup, tüm üyeliklerin kabulü, yönetim kurulu üyesi dışında etiketlemenin yapılamaması)