Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği

Derneğimiz, ebelik eğitiminin niteliğini geliştirmek, ebelik mesleği ile ilgili araştırmalar yapmak ve araştırmaları destekleyerek mesleğin bilimsel olarak gelişmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

EBEARGE Niye Var?

EBEARGE, Türkiye’deki ebelerin, güncel gelişmeleri hızlı şekilde izleyebilmelerini, eğitici ebelerin araştırmalarını desteklemeyi, güvenilir bilgiler ve yenilikler ortaya koyan araştırma ve yayın sayısını arttırmayı eğitim kalitesini güçlendirmeyi; bu bağlamda da toplum sağlığını geliştirecek, koruyacak iyileştirecek ebelik hizmetlerinin kalitesini güvence altına almayı hedeflemektedir.